U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 – Malešice

HARMONOGRAM MATURITNÍCH ZKOUŠEK – PODZIM 2023

07.08.2023 07:56

 

 

Datum

Zkouška

Čas

Poznámky

4. 9.

Český jazyk a literatura – didaktický test

12:00

Místo konání a bližší podmínky 

budou maturantům oznámeny 

mailem ve druhé polovině srpna

5. 9.

Matematika – didaktický test

  8:30

5. 9.

Anglický jazyk

12:30

8. 9.

Český jazyk a literatura – pís. práce

  8:30

Kontrola Pravidel českého 

pravopisu

8. 9.

Český jazyk a literatura – pís. práce

  9:00

D4

12. 9.

Účetnictví – písemná práce

  8:00

E1

13. 9.

Praktická zkouška z odbor. předmětů

  8:00

F7

18. 9.

Ústní maturitní zkoušky

 

Rozpis bude vyvěšen 

od 13. 9. v přízemí 

hlavní budovy

19. 9.

Ústní maturitní zkoušky

 

Učebny, ve kterých se budou zkoušky konat, viz panel v přízemí hlavní budovy.

OBECNÉ INFORMACE K PRŮBĚHU ZKOUŠEK (TZEP, PZOP, ÚČ) ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI 

Z TERMÍNU JARO 2023.