U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 – Malešice

Konkursní řízení

23.03.2023 08:03

 

Rada HMP dne 3. 4. 2023 usnesením č. 535 schválila a do 21. 4. 2023 přijímá přihlášky prostřednictvím odboru školství, mládeže a sportu do konkursu na ředitele u těchto příspěvkových organizací:

inzerát Podskalská

inzerát Karlínské

 

Rada hlavního města Prahy vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška č. 54/2005 Sb.“), konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace:

nzerát ZŠ U Boroviček
Inzerát ZŠ SŠ K_Herforta
Inzerát Gym J_Keplera