U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 – Malešice

Oznámení o změně názvu školy

25.01.2023 12:55

Vážení žáci, rodiče, partneři a přátelé školy,

oznamujeme Vám, že v naší škole, která je zřizovaná hlavním městem Prahou dochází ke změně v názvu organizace. Tuto změnu schválilo zastupitelstvo hlavního města Prahy na svém zasedání dne 15. 12. 2022 usnesením č. 1/73.

S účinností od 1. února 2023 ponese naše škola název

Střední škola gastronomie.

Ostatní údaje (zejména IČO, bankovní spojení a telefonní kontakty) zůstávají beze změn.

Nový název školy více odpovídá celkovému zaměření školy a nebude mít žádný vliv na současnou strukturu oborů vzdělání, které škola poskytuje.

Dovolujeme si Vás tímto požádat, abyste počínaje 1. únorem 2023 na všech dokumentech a při korespondenci se školou uváděli již jen nový název školy.

 

 

Mgr. Kateřina Mrvová v. r.

ředitelka školy