U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 – Malešice

Vyhlášení náhradního a opravného termínu závěrečných zkoušek pro školní rok 2022/23

26.06.2023 09:34

 

Ředitelka školy vyhlašuje náhradní a I. opravný termín závěrečných zkoušek

pro rok 2022/2023 na tyto dny:

 

           písemná část                       8. září 2023

 

           praktická část                     11. - 13. září 2023

 

           ústní část                            20. září 2023

           Všechny části zkoušky budou probíhat v budově školy. Hodina bude upřesněna.

 

 

 

 

Mgr. Kateřina Mrvová v. r. 

ředitelka školy