U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 – Malešice

Září 2024 - zahájení

28.06.2024 12:51

 

Září 2024 

 

Organizace zahájení školního roku 2024/2025

 

Školní vyučování 2024/2025 začíná 2. září 2024 a končí 27. června 2025.

 

2. září 2024 (pondělí) - sudý týden

1. ročníky – jídelna školy

 

           8:00 h.           1. ročníky oboru Cukrář                                                              slavnostní

                                                                                                                                     zahájení

           8:30 h.            1. ročníky obory Gastronomie PLUS, Číšník                    

                                                                                                                                  a třídnické

           9:00 h.           1. ročníky oboru Kuchař                                                             práce 

                                                                                                                                 

          10:00 h.           1. ročníky oboru Podnikání                          

 

     Po slavnostním zahájení v jídelně školy odejdou žáci se svými třídními učiteli do učeben.

     Výuka bude probíhat dle časového rozpisu.

 

 

Třída

Čas

Učebna

Třídní učitel

C1A

8:00 - 11:00

B3

Mgr. Skůpová Ivana

C1B

8:00 - 11:00

B4

Mgr. Dabrowská Václava

C1D

8:00 - 11:00

A3

Bc. Vosátková Petra

 

Č1B

8:30 - 11:30

A2

Bc. Třeštíková Tereza

 

K1A

9:00 - 12:00

C5

Mgr. Hromířová Olga

K1B

9:00 - 12:00

C4

Mgr. Hanáček Vít

K1C

9:00 - 12:00

D1

Bc. Jančárková Jana

K1D

9:00 - 12:00

A6

Ing. Kotulič Cyril

KČ1A

9:00 - 12:00

A4

Mgr. Berlaňuk Taťána

 

G1A

8:30 - 11:30

A5

Mg. Hojka Jakub

G1B

8:30 - 11:30

A1

Ing. Budín Pavel

 

P1A

10:00 - 12:00

C3

Ing. Neradová Marie

P1B

10:00 - 12:00

C2

Mgr. Weissgärber Dagmar

                                                               

Vyšší ročníky (2., 3., 4. ročník)

  • Žáci zařazení do komplexní výuky SŠG přijdou do školy ve 12:00 h. Rozdělení do učeben bude vyvěšeno v přízemí hlavní budovy.
  • Žáci ostatních pracovišť se dostaví na své pracoviště podle rozpisů odborného výcviku.

 

-    P2A se dostaví v 9:00 h. do učebny B1 (Ing. Filip Škoda) – třídnické práce

     2 vyučovací hodiny)

 

-    P2B se dostaví v 9:00 h. do učebny B5 (RNDr. Ivana Kopová – třídnické práce

     2 vyučovací hodiny)

 

-   G4A (původní G3A + G3B) se dostaví  9:00 do učebny D3 (Mgr. Luďka Hubená - třídnické    

     práce 2 vyučovací hodiny)

 

   Postupující ročníky (kromě P2A a P2B)

 

- Číšník

2. a 3. roč.

 

12:00

 

 

 

 

 

Jídelna školy - poté pavilony A, B, C, D, E

 

- Kuchař

2. a 3. roč.

 

12:00

- Cukrář

2. a 3. roč.

 

12:00

- Kuchař - číšník

2. a 3. roč.

 

12:00

- Gastronomie

2. a 3. ročník

 

12:00

 

3. září 2024 (úterý)
 

1. ročníky oboru Cukrář, Číšník, Kuchař, Gastronomie PLUS

Žáci 1. ročníků se shromáždí v 8:00 v jídelně, kde budou rozděleni do skupin podle oborů
a učitelů odborného výcviku, a s nimi se přesunou do učeben v pavilonech.

 

 

 

 

SŠG – komplexní výuka

1. ročník

Číšník

 

 

8:00 – 10:45

 

 

Jídelna školy -

poté pavilony A, B, C, D

 

Kuchař

Cukrář

Gastronomie PLUS

 

Třídy oboru Podnikání (1. i 2. ročník)

Výuka podle mimořádného rozvrhu.

 

2., 3. a 4. ročníky – všechny obory

Výuka podle mimořádného rozvrhu – třídnické práce

 

Třída

Učebna

Výuka - hod.

Třídnictví

C2A

D3

4. – 6. hod.

PhDr. Šedivý Jiří, Mgr.

C2B

D1

4. – 6. hod.

Mgr. Blažková Iva

C2C

A2

4. – 6. hod.

Mgr. Kluchová Zina

C3A

B1

4. – 6. hod.

Mgr. Neradová Gabriela

C3B

B3

4. – 6. hod.

Mgr. Fraňková Renata

C3D

E2

4. – 6. hod.

Bc. Tiefenbach Marek

Č2A

C4

4. – 6. hod.

Mgr. Pačandová Barbora

Č2B

A4

4. – 6. hod.

Mgr. Pražáková Irena

Č3A

A1

4. – 6. hod.

Ing. Škubalová Lenka

SČ3B

C3

4. – 6. hod.

Mgr. Šrámková Irena

S2A

A3

4. – 6. hod.

Bc. Kostřábová Monika

K2A

B2

4. – 6. hod.

Mgr. Vokurková Vladimíra

K2B

A5

4. – 6. hod.

Ing. Roman Kincl

K2D

D2

4. – 6. hod.

Mgr. Kosová Helena

K3A

B4

4. – 6. hod.

Mgr. Vašut Miroslav

K3B

C5

4. – 6. hod.

Mgr. Knězová Alena

G2A

C1

4. – 6. hod.

Mgr. Dana Hnilicová

G2B

E1

4. – 6. hod.

Mgr. Havrdová Barbora

G2C

C2

4. – 6. hod.

Ing. Jermářová Věra

G3A

E3

4. – 6. hod.

Mgr. Šmídová Kateřina

G3B

C6

4. – 6. hod.

Mgr. Veidenthalerová Hana

G4A

B6

4. – 6. hod.

Mgr. Hubená Luďka

P1A

F8

5. – 7. hod.

Ing. Neradová Marie

P1B

B5

4. – 6. hod.

Mgr. Weissgärber Dagmar

P2A

F8

2. – 4. hod.

Ing. Škoda Filip

P2B

A6

4. – 6. hod.

RNDr. Kopová Ivana

Všichni třídní učitelé seznámí žáky se školním řádem a bezpečnostními předpisy. Tuto skutečnost potvrdí třídní učitelé zápisem i s podpisy v třídní knize včetně data. Žáci, kteří nebyli přítomni první den ve škole, budou proškoleni bezprostředně po příchodu do školy, a každý nepřítomný žák potvrdí dodatečné proškolení podpisem s datem.

 

4. září 2024 (středa)

 

Začíná pro všechny ročníky vyučování podle rozvrhu.

Je to sudý týden, tzn. že třídy, které chodí do školy v tomto týdnu, se budou učit, ostatní třídy mají praktické vyučování na svých pracovištích.