U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 – Malešice

Imatrikulace 1. ročníků oborů KUCHAŘ - ČÍŠNÍK, CUKRÁŘ

Odborem školství Magistrátu hl. města Prahy byli dne 20. září 2019 pozváni žáci prvních ročníků všech tříletých učebních oborů, v nichž se v Praze mohou vyučit, do Obecního domu na slavnostní imatrikulaci. Účastnili se i naši žáci. Většina z nich byla doprovázena i svými rodiči, sourozenci či prarodiči.

Všichni zúčastnění byli od první chvíle, kdy do Obecního domu vstoupili, slavnostně naladěni. K tomu přispěla nejen imatrikulace samotná, ale i prostory této nádherné budovy.

Žáci nastupovali za zvuku slavnostních fanfár. Součástí imatrikulace bylo nejen předání pamětního listu, ale i kratší koncert vážné hudby, který dodal celé akci skutečně výjimečný ráz.

Mnohé rodiny šly po skončení akce na slavnostní oběd, čímž daly najevo, že právě dnes proběhl první skutečně slavnostní den života jejich dětí. A ty si tak mohly uvědomit, že jsou důležitou součástí života svých rodičů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slavnostní večer TV Praha

proběhl 14. března 2018 proběhl v Obecním domě

Tenisový turnaj Fed cup otevřený trénink české reprezentace

(u příležitosti finále Fed Cupu mezi Českou republikou a Ruskem)

Již podruhé jsme dostali příležitost se 10. listopadu zúčastnit s žáky tříd C1.B a K3.B otevřeného tréninku českých tenisových reprezentantek v O2 areně, a to před víkendovým finále - tentokráte s týmem Ruska.

Opět jsme naživo viděli ukázky vrcholového ženského tenisu v podání našich nejlepších hráček. Nejprve trénovala Petra Kvitová s Denisou Alertovou, pak následovala ukázka tenisového nohejbalu v podání Petry Kvitové, jejího kondičního trenéra, Denisy Alertové a trenéra české ženské tenisové reprezentace Petra Pály.   Po skončení této ukázky nastoupila na kurt Lucie Šafářová s Barborou Záhlavovou.

V té době už začala i autogramiáda, které se nakonec zúčastnila pouze Karolína Plíšková.

Během celé akce byla ve vestibulu haly vystavena trofej (pohár) pro vítězný tým, u které jsme se mohli vyfotografovat. Pro některé žáky bylo zhlédnutí tohoto krásného sportovního stánku premiérou.

Nakonec jsme hráčkám popřáli hodně štěstí do víkendového klání a s pocity příjemně stráveného času jsme opustili sportovní halu.

Většina z žáků posléze prozradila, že utkání, při němž se našim tenistkám opravdu dařilo, sledovala v televizi.

 

 

 

Ambasáda Velké Británie – 21. května 2015

Oslava 89. narozenin Královny Alžběty II.

Pomoc při obsluze zahradní slavnosti zajišťovali žáci třídy G3.B pod vedením pana Popoviče a pana Kotěry

Oslava 85. narozenin Františka Janoucha 

RNDr. František Janouch CSc. je český a švédský jaderný fyzik, autor populárních vědeckých děl, disident a zakladatel Charty 77.

 

Beluška na návštěvě naší školy

V pondělí 4. 5. 2015 se  zúčastnily vybrané třídy naší školy setkání se zástupci organizace Beluška o.s., jejímž cílem je vzdělávání  a informování mladých lidí o životě se zdravotním postižením tak, aby vnímali zdravotně postiženého člověka jako sobě rovného.

Během čtyřhodinového programu si mohli všichni žáci vyzkoušet, jaká úskalí čekají na nevidomého člověka, jakými pomocníky jsou hůlka pro nevidomé, zvuková signalizace,či hřejivé slovo neznámého člověka. Dozvěděli se, jak těžké mohou být každodenní úkony,   např. nalití nápoje do sklenice, rozpoznání neznámých potravin nebo psaní na PC a zda je možné studovat vysokou školu a jaké uplatnění s tímto postižením má člověk v běžném životě.

Neméně důležitou roli měli i asistenční psi Andy            a Chelsea, kteří vždy své pány dovedli k cíli, a to i přes velmi těžké terénní překážky.

Návštěva veteránů 2. světové války na naší škole

V pátek 20. 3. 2015 navštívili naši školu veteráni 2. světové války brig. gen. Ing. Miloslav Masopust s plk. Ing. Václavem Přibylem a novodobí veteráni plk. Ing. Oldřich Axman  s Marií Charvátovou.

 

Besedy spojené s diskusí se zúčastnilo 50 studentů školy s vyučujícími. Díky této akci se všichni přítomní seznámili s životem mladého vojáka na frontě, s pocity i okamžiky, na které nelze nikdy zapomenout. Velmi poutavé a sugestivní vypravování přímých účastníku bojů 2. světové války a účastníků misí současné armády České republiky vedlo studenty k mnoha otázkám, protože s někým tak výjimečným se v životě osobně ještě nikdy nesetkali. Akce byla velmi zdařilá a všemi přítomnými velmi kladně hodnocena. Závěrečný potlesk byl poděkováním i obdivem k lidem, kteří si i přes velmi těžký život zachovali elán a schopnostumět se radovat z maličkostí všedního dne.

 

Exkurze do koncentračního tábora Osvětim

28. března 2019 byla předmětovou komisí společenské vědy v rámci Roku vzájemné tolerance: „Chceme svět bez válek“ a k 70.výročí ukončení druhé světové války uspořádána  jednodenní exkurze do polských koncentračních táborů Osvětim a Březinka. Exkurze se zúčastnilo 45 žáků a 3 pedagogové.

V Osvětimi byla objednána prohlídka pro dvě skupiny žáků a vyučujících, kterou vedly česky mluvící průvodkyně.

Prvním překvapením bylo, že do tábora nesmí žádný návštěvník vstoupit s batohem, větší taškou nebo kabelkou, a tím druhým, že všichni musí vyndat z kapes všechny drobnosti a projít ochranným rámem.

Hned po vstupu do tábora na všechny padla tíseň, ačkoli bylo velmi hezké počasí. Při prohlídce jednotlivých tzv. baráků se mnozí neubránili dojetí – ostříhané vlasy, z nichž se vyráběly látky, zabavené kufry se jmény vězňů, dětské hračky, brýle a mnohé další naháněly husí kůži.

Po prohlídce Osvětimi následovala prohlídka Březinky. I tady procházeli všichni návštěvníci mlčky -  z prken stlučené „baráky“, železniční trať, která v táboře končila, vystavené tzv. dobytčáky, jimiž byli vězni do táborů přepravováni, a hlavně představa, že tu žili lidé i při čtyřicetistupňových mrazech, takřka po celý rok se brodili v bahně, strádali hladem a museli se vyrovnávat s neustálým strachem ze smrti, neboť stále kouřící komíny místního krematoria jim  připomínaly, že o svém životě nerozhodují oni, ale někdo jiný.

Prostředí bývalých koncentračních táborů na žáky velmi emocionálně zapůsobilo.

Průvodkyně zasvěceně vyprávěla o historii místa a vše prokládala konkrétními příběhy lidí zavlečených do obou táborů. Žákům byly doporučeny filmy a knihy, které se touto problematikou zabývají.

Ve škole pak následně probíhaly diskuze.

Fed Cup 2014
Otevřený trénink české tenisové reprezentace

(u příležitosti finále Fed Cupu mezi Českou republikou a Německem)

Termín: 5. 11. 2014
Třídy: C3.A, K2.A, Č2.A
Doprovod: I.Němečková, M. Vašut
Místo konání: O2 arena Praha

 

Program:  

  • trénink českého fedcupového týmu – Petra Kvitová, Lucie Šafářová, Andrea Hlaváčková, Lucie Hradecká, Karolína Plíšková, Petr Pála a další…
  • vystavení trofeje pro vítěze Fed Cupu
  • autogramiáda českých tenisových reprezentantek

Měli jsme příležitost zúčastnit se s žáky naší školy otevřeného tréninku českých tenisových reprezentantek v O2 areně před víkendovým finále s týmem Německa. Kromě přehlídky vrcholového tenisu jsme viděli naživo celou reprezentaci včetně trenérů jednotlivých hráček a pohár pro vítězný tým. Během tréninku Petry Kvitové a Lucie Šafářové probíhala ve vstupní hale autogramiáda s Andreou Hlaváčkovou, Lucií Hradeckou a Karolínou Plíškovou. Po té na kurt šly tyto hráčky a naši žáci trpělivě čekali, až se na autogramiádu dostaví Petra s Luckou. Nakonec dorazila jen Lucie Šafářová (což pro část bylo trochu zklamání), ale Petra se omluvila pro další reprezentační povinnosti.

Pro některé žáky to byla i premiéra návštěvy tohoto krásného sportovního stánku.
Jsme rádi (my jako doprovod i žáci), že jsme se této příjemné akce mohli zúčastnit.

V Praze 7. 11. 2014                
Ivana Němečková + Miroslav Vašut
 

 

Ctěnice

Spolupráce s MUZEEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Zámecký areál CTĚNICE

Práce našich žáků s marcipánem při akci Masopust dne 8. 2. 2015

Evropský den jazyků – 26. září 2019

Také v tomto školním roce  připravila PK AJ k tomuto dni pro všechny žáky školy aktivitu. Protože letošní školní rok byl na naší škole vyhlášen Rokem vzájemné tolerance  s podtitulkem „Chceme svět bez válek“, vycházeli jsme při přípravě aktivity ze slov generálního tajemníka Rady Evropy Thorbjørna Jaglanda, který u příležitosti Evropského dne jazyků vydal následující prohlášení:

„Dne 26. září slavíme jazykové bohatství Evropy. Připomeňme si slova Antoine de Saint-Exupery – jazyk je často zdrojem nedorozumění. Jazyk lze použít jako zbraň, jako výmluvu pro diskriminaci a ponižování.

Společně můžeme zajistit, aby jazyky nebyly zdrojem nedorozumění, ale staly se klíčem k mezikulturnímu dialogu a vzájemnému respektu. Abychom toho docílili, je třeba změnit způsob myšlení a s pochopením vítat rozmanitost.

A v čem vlastně aktivita pro žáky spočívala?

Žáci se seznámili s tím, jak pracuje pravá a levá mozková hemisféra, zmapovali si různé styly učení, dověděli se, co vlastně jednotlivé učební styly ovlivňuje, seznámili se s typy inteligence a nakonec si sami určili svůj styl učení. Každý tak měl možnost zjistit, zda je typ vizuální, auditivní či kinestetický, případně kombinovaný a na základě toho si pak zvolit  vhodnou strategii učení . Tudy vede pro žáky  efektivní cesta jak dosáhnout potřebných vědomostí a dovedností v oblasti osvojování si cizího jazyka. Doufáme, že se nepoučili pouze žáci, ale i učitelé – ti by měli výuku jazyka přizpůsobit preferovaným učebním stylům jednotlivých žáků.

 

Slavnostní imatrikulace žáků 1. ročníků oborů středního vzdělání s výučním listem

20. září 2019 proběhla v 9:00  hodin ve Smetanově síni Obecního domu v Praze imatrikulace žáků 1. ročníků oborů středního vzdělávání s výučním listem. Slavnostní akt zapsání nových adeptů řemeslných profesí v hl. m. Praze proběhl za přítomnosti Mgr. Lenky Němcové - ředitelky odboru školství, mládeže a sportu, Romana Pommera - Hospodářská komora ČR.