U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 – Malešice

Zásady zpracování osobních údajů - zajištění práv subjektů údajů

Aktuálně

Informace o zpracování osobních údajů žáků v souvislosti s testovaním na Covid 19

Informace o zpracování osobních údajů zaměstnanců v souvislosti s testovaním na Covid 19

 

Vážení rodiče, vážení žáci,

 

na tomto místě si Vás Střední odborné učiliště gastronomie, U Krbu 521/45, Malešice, 108 00 Praha 10 (dále jen „SOU U Krbu“), dovoluje informovat o tom, jak zpracovává Vaše osobní údaje, a to v souvislosti Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) často označovaném zkratkou GDPR (GDPR – General Data Protection Regulation).

 

1. Kdo spravuje Vaše osobní údaje, případně osobní údaje Vašeho dítěte?

Správcem Vašich osobních údajů je SOU U Krbu.

 

2. Jak mohu správce osobních údajů kontaktovat?

SOU U Krbu jako správce můžete kontaktovat na adrese

 

Střední odborné učiliště gastronomie

U Krbu 521/45, Malešice

108 00 Praha 10

Tel.: +420 274 019 101, +420 602 549 316

E-mail: pavlikovav@souukrbu.cz

ID datové schránky: eui2s43

 

3. Kdo je pověřencem pro ochranu osobních údajů SOU U Krbu?

Jelikož jsme orgánem veřejné moci, musíme mít pověřence pro ochranu osobních údajů, který nám pomáhá chránit Vaše osobní údaje. Naším pověřencem pro ochranu osobních údajů je:

 

Holubová advokáti s.r.o., IČO: 24686727, Za Poříčskou bránou 365/21, 18600 Praha 8
Fyzická osoba vykonávající činnost pověřence: Štěpán Holub
Tel.: +420 212 242 095
Email: poverenec@holubova.cz
ID datové schránky: eaqq73c    

           

4. Kdy se mohu obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů?

Pokud se domníváte, že zpracováváme osobní údaje Vašeho dítěte, resp. Vaše osobní údaje v rozporu s právními předpisy, můžete podat stížnost u našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

5. Jaké osobní údaje a proč SOU U Krbu zpracovává?

Zpracováváme Vaše osobní údaje zpravidla proto, že nám to ukládá zákon nebo jiný právní předpis (zejm. zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon). V některých případech zpracováváme Vaše osobní údaje, abychom mohli plnit smlouvy či poskytovat školské služby (např. školní stravování).

 

6. Předáváte osobní údaje jiným subjektům?

Ano, předáváme osobní údaje v případě, že nám to ukládá právní předpis nebo podmínky dotačního řízení (např. Krajský úřad, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy). Soukromým subjektům předáváme osobní údaje jen v případě, že je to nutné pro splnění naší povinnosti (např. zajištění výuky na dálku nebo předání osobních údajů Vašeho dítěte ubytovateli za účelem realizace lyžařského výcviku). Školní matriku vedeme v programu Bakaláři, data ukládáme na vlastní server školy. Správou severu a školní sítě zajišťuje firma IDC-softwarehouse, s.r.o. se sídlem Dělnická 1324/9, 170 00 Praha 7, Česká republika.

 

7. Předáváte osobní údaje do třetích zemí?

Níže přehledně uvádíme, které nástroje používáme a komu osobní údaje do třetích zemí předáváme:

Osobní údaje, které zpracováváme

Účel zpracování/Právní důvod zpracování

Společnost a země předání

Využitý prostředek

Údaje o nastavení prohlížeče

Analýza návštěvnosti webových stránek – oprávněný zájem správce

Google Inc. - USA

Google Analytics

komunikace mezi učitelem a žákem

Zajištění výuky na dálku – plnění zákonné povinnosti

Facebook Inc. - USA

Facebook, Whatsapp, Messenger

Informace o činnosti školy, fotografie, jméno a příjmení,

Informace o činnosti školy/školní facebook – oprávněný zájem správce či souhlas

Facebook Inc. - USA

Facebook

Informace o žácích k dálkové výuce

Zajištění výuky na dálku – plnění zákonné povinnosti

Google Inc. - USA

Google Classroom

Tyto údaje jsou předávány do USA na základě standardních smluvních doložek.

 

8. Domnívám se, že nezpracováváte správně osobní údaje.

V tom případě se můžete obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů nebo máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

9. Jaká mám vůči Vám jako správci mých osobních údajů práva?

Kdykoliv od nás můžete požadovat, abychom

  • Vám umožnili přístup k Vašim osobním údajům, resp. osobním údajům Vašeho dítěte;
  • opravili Vaše osobní údaje, které nejsou přesné;
  • vymazali Vaše osobní údaje, pokud jsou splněny podmínky uvedené v článku 17 GDPR, případně omezili jejich zpracování.

 

10. V čem právo na přístup k osobním údajům spočívá?

Můžete nás požádat, abychom Vám sdělili, zda zpracováváme Vaše osobní údaje.

Můžete nás požádat o přístup ke zpracovávaným osobním údajům a o informace o zpracování těchto údajů.

Můžete nás požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů.

 

11. Dal jsem souhlas se zpracováním osobních údajů a chtěl bych ho odvolat.

Pokud udělujete souhlas se zpracováním některých Vašich osobních údajů, pak máte právo kdykoli souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. To znamená, že zpracování osobních údajů do odvolání souhlasu je legální.

 

12. Je prostor SOU U Krbu monitorován kamerovým systémem?

Ano, prostor SOU U Krbu je monitorován kamerovým systémem se záznamem. Důvodem pro instalaci kamerového systému je oprávněný zájem školy na ochraně svého majetku před poškozením a krádeží, jakož i majetku studentů a zaměstnanců před poškozením a krádeží a bezpečnost a ochrana života a zdraví studentů, zaměstnanců a dalších osob, které se nacházejí v prostorách školy. Záznam z kamerového systému je uchováván po dobu tří dnů.