U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 – Malešice

Odpovědi na otázky uchazečů

 

Vážení uchazeči,
 
rádi bychom Vám usnadnili přihlášení na naši školu, proto jsme pro vás připravili odpovědi na otázky, které nám uchazeči o studium pokládají. Věříme, že Vám následující text a obrázky pomohou ve Vašem rozhodování.

Jaké obory škola otevírá pro přijímací řízení?

Tradičně přijímáme žáky do tříletých gastronomických oborů zakončených výučním listem

65-51-H/01
Kuchař-číšník      Školní vzdělávací program Kuchař
65-51-H/01
Kuchař-číšník      Školní vzdělávací program Číšník
65-51-H/01
Kuchař-číšník      Školní vzdělávací program Kuchař-číšník
29-54-H/01
Cukrář                  Školní vzdělávací program Cukrář


Výhodný pro Vás je kombinovaný čtyřletý obor Gastronomie PLUS zakončený maturitní zkouškou. Ve třetím ročníku získáte výuční list oboru Kuchař-číšník.

65-41-L/01
Gastronomie  Školní vzdělávací program Gastronomie PLUS


Pro absolventy tříletých oborů nabízíme dvouleté nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou

64-41-L/51
Podnikání         Školní vzdělávací program Podnikání

 

Jaké je uplatnění absolventů školy?

Vzhledem k charakteru odvětví, které zajišťuje základní a trvalé potřeby lidí, má práce v oboru gastronomie nejen bohatou tradici, ale i perspektivu. Díky kvalitnímu vzdělání jsou absolventi naší školy ochotně a bez problémů přijímáni zaměstnavateli všech typů gastronomických provozoven. V praxi působí i řada mediálně známých odborníků mezi kuchaři, cukráři a barmany, kteří naší školu studovali. 

ÚSPĚŠNÍ ABSOLVENTI ŠKOLY               

Patrik Bečvář

vyhledávaný šéfkuchař

Radek David

vyhledávaný šéfkuchař

Přemysl Douša

vyhledávaný šéfkuchař

Filip Jančárek

úspěšný barman

Mirek Kalina

vyhledávaný šéfkuchař

porotce soutěže Masterchef Česko

Ondřej Koráb

vyhledávaný šéfkuchař

 

Jiří Král

vyhledávaný šéfkuchař

Bc. Miroslav Kubec

prezident Asociace  kuchařů a cukrářů ČR

Roman Paulus

vyhledávaný šéfkuchař  držitel Michelinské hvězdy

Jan Punčochář

vyhledávaný šéfkuchař

porotce soutěže Masterchef Česko

 

Filip Sajler

vyhledávaný šéfkuchař

Jaroslav Sapík

vyhledávaný šéfkuchař

Pavel Sapík

vyhledávaný šéfkuchař

Václav Stárek

prezident Asociace  hotelů a restaurací ČR

Ivan Vodochodský

kuchař, producent

Václav Vojíř

úspěšný barman

Kde získám přihlášku a informace k jejímu vyplnění?

Přihláška a pokyny k vyplnění jsou k dispozici na webu školy v odkazu zde

Jaká jsou kritéria pro přijetí ke studiu?

Kritéria pro přijetí ke studiu se liší podle oborů vzdělání.

Především je to průměr známek - pro obory Kuchař, Číšník, Kuchař-číšník -  maximálně do 2,75, obor cukrář max. do 2,55  a zdravotní způsobilost. Přijímací zkoušky pro tyto obory se nekonají.

Obor Gastronomie – především je to průměr známek maximálně do 2,25, zdravotní způsobilost a výsledek Jednotné přijímací zkoušky.

Obor Podnikání -  především je to průměr známek maximálně do 2,35 a výsledek jednotné přijímací zkoušky.

Více o kritériích zde

 

Mám šanci dostat se k vám na školu?

Jsme velká škola a naše kapacita je dostatečná, abychom mohli přijímat více žáků.

Pokud splníte kritéria přijímacího řízení, pravděpodobně budete přijati. V posledních letech jsme všechny zájemce, kteří kritériím vyhověli, přijali.

 

Kde a jak probíhá odborný výcvik?

Odborný výcvik zajišťuje škola, a to na základě smlouvy mezi školou a gastronomickými provozovnami.

V tříletém oboru budete týden ve škole a týden v reálném gastronomickém prostředí (pražské hotely, restaurace, kavárny, cukrárny, provozovny společného stravování, školní pracoviště) pod vedením učitelů odborného výcviku
a instruktorů.

V maturitním oboru Gastronomie PLUS budete v prvním až třetím ročníku každý týden dva dny na praxi v pražských hotelech, restauracích a kavárnách.

Při praktickém vyučování získáte za Vaši produktivní činnost a kvalitní výsledky finanční odměnu.

Na jakých pracovištích probíhá odborný výcvik?

Naše pracoviště jsou na území Prahy. Po dobu studia vystřídáte minimálně tři druhy gastronomických zařízení. Od velkých hotelů, přes restaurace, kavárny, cukrárny až po moderní provozovny společného stravování. 

Přehled pracovišť odborného výcviku zde

Na těchto pracovištích se budete moci seznámit s nejlepšími odborníky svých oborů. Někteří z nich svoji kariéru začali právě v naší škole.

 

  NĚKTEŘÍ ODBORNÍCI, SE KTERÝMI AKTIVNĚ SPOLUPRACUJEME

Pavlína Berzsiová

úspěšná cukrářka, lektorka odborných kurzů

Besky 

Veronika Dinišová
Vítězka soutěže MasterChef Česko 2021

Radek Kašpárek

šéfkuchař michelinské restaurace,

porotce soutěže MasterChef Česko

Marek Fichtner

vyhledávaný šéfkuchař

porotce soutěže Masterchef Česko

Helena Fléglová

úspěšná cukrářka

viceprezidentka Asociace kuchařů a cukrářů ČRVáclav Jahn

úspěšný barman


Zdeněk Javorský

lektor barmanských kurzů

Petr Koukolíček

vyhledávaný šéfkuchař

kuchař úspěšný                v molekulární kuchyni

Roman Paulus

vyhledávaný šéfkuchař

držitel Michelinské hvězdy

 

Jan Pípal

vyhledávaný šéfkuchař


Martin Polanecký

úspěšný cukrář

Jan Punčochář

vyhledávaný šéfkuchař

porotce soutěže Masterchef Česko

Jiří Roith

autor výukového projektu Kulinářské umění

 

Filip Sajler

vyhledávaný šéfkuchař,
 znáte také z pořadu Kluci v akci

Lukáš Skála

úspěšný cukrář

Jiří Štift

vyhledávaný šéfkuchař

 

Platí se za školu, a kým je zřízena?

Školné se neplatí, jsme státní škola. Zřizovatelem je Hlavní město Praha.
Žáci dostávají zdarma jednu sadu pracovního oblečení. Sami si financují pomůcky ke studiu – např. učebnice, sešity.

Jak je škola vybavena?

Škola má velmi dobré podmínky pro vzdělávání žáků v teoretické i praktické výuce. Naší chloubou je moderní Kulinářská učebna a odborné učebny pro výuku všech oborů.  Ve všech standardních učebnách  je vybavení pro multimediální výuku, všude je připojení na internet včetně Wi-Fi pro žáky. Disponujeme čtyřmi počítačovými učebnami, velkým venkovním sportovním areálem a dvěma tělocvičnami s posilovnou. V hlavní budově je školní kuchyně a  jídelna, kavárna a kantýna. Také nabízíme řadu služeb pro žáky ve studijním oddělení s možností zapůjčení knih a učebních materiálů.

ODKAZ virtuální prohlídku zde

Nová kulinářská učebna

Škola nabízí špičkové zázemí pro různé sporty

 

Jak probíhá výuka ve škole?

Ve škole probíhá teoretické vzdělávání podle stálého rozvrhu od 8:00 hodin. Střídá se lichý a sudý týden, kdy se žáci tříletých oborů střídají ve škole a na  pracovištích odborného výcviku. Žáci mají volno na oběd, výuka končí nejpozději v 16:00 hodin, ve středu vždy nejdéle v 15:05 hodin a v pátek se učí do 13:20 hodin. Pedagogický sbor je stabilní a tvoří ho kvalifikovaní učitelé včetně zkušených odborníků z gastronomické praxe. Škola je plně připravena na případnou distanční výuku.

 

Proč si mám vybrat právě vaši školu?

Naše škola je hodnocena jako jedno z nejlepších vzdělávacích zařízení v oboru.  Nabízíme  kvalitní vzdělání zdarma. Využíváme nejmodernější prostředky pro výuku.  V oblasti gastronomie máme více než 100letou tradici. Máme jasný řád a pravidla, uplatňujeme individuální přístup k žákům, zajímáme se o jejich výsledky, pomáháme řešit jejich problémy. Ve škole pracuje školní psycholožka a funguje školní poradenské pracoviště. Klima je přátelské a zaměstnanci vstřícní. Nabízíme Vám plnou podporu a motivaci. Pro všestranný rozvoj každého z Vás připravujeme mnoho odborných i jiných akcí.

Střední škola gastronomie je škola se skutečně dlouhou tradicí. V roce 2016 oslavila škola velké výročí -  130 let od svého založení.

 

Pro Certifikát Asociace kuchařů a cukrářů za vysokou úroveň odborné výuky splňujeme kritéria jako jediná státní pražská škola. 

 

Čestné uznání Hospodářské komory ČR za vysokou úroveň praktické přípravy získáváme každoročně.

Ocenění Asociace hotelů a restaurací ČR jsme získali jako první škola vůbec, z pražských škol dosud jediní.

 

Naši absolventi patří ve srovnání s jinými školani v ČR mezi nejúspěšnější. Každoročně splní mnoho žáků školy kritéria  pro udělení osvědčení Hospodářskou komorou ČR pro nejlepší absolventy.

 

 

Kvalitu školy stvrzuje také Česká školní inspekce

Poslední zpráva z kontroly školy ČŠI

Jsme škola, která pečuje o bezpečí žáků a vytrvale usiluje o přátelské klima.


Jsme ekologicky smýšlející škola. Žáky vedeme k trvale udržitelnému rozvoji. Pro potřeby školy užíváme elektromobil.


Tyto certifikáty stvrzují aktivní spolupráci s Asociací kuchařů a cukrářů ČR

  

odkaz na stránky Kulinářské umění

Žáci se učí podle nejmodernějších trendů - elektronická učebnice pro přípravu pokrmů Kulinářské umění v nové kulinářské učebně.

 

Jaké další aktivity škola nabízí?

  • Kurzy vedené odborníky z praxe – barmanský, baristický, someliérský, kurzy pro kuchaře nebo cukráře
  • Přednášky, semináře, kluby na různá témata – moderní trendy ve studené a teplé kuchyni, nové techniky v umělecké cukrařině nebo zážitkové umění číšníků-barmanů, sportovní a kulturní akce
  • Stáže ve špičkových gastronomických provozech
  • Při vaší praxi – odborném výcviku máte možnost účastnit se odborných školení a kurzů pořádaných přímo na pracovišti. 
  • Exkurze – na bio farmách, do vinařství, pivovarů, potravinářských provozů
  • Návštěvy gastronomických a uměleckých výstav, muzeí, divadel a kulturních akcí
  • Soutěže - školní soutěže jak odborné, tak např. sportovní turnaje, soutěže v různých předmětech
  • Připravujeme žáky na celostátní nebo mezinárodní soutěže, ve kterých dosahují vynikající výsledky. 
listopad 2021 prosinec 2021
prosinec 2021 vyhodnocení školní soutěže - prosinec 2021

S kým škola spolupracuje?

Škola spolupracuje s mnoha institucemi a firmami z různých oblastí, které podporují školu při její činnosti.  

 

Jaké má škola aktivity za hranicemi ČR?

Spolupracujeme s nejbližšími sousedy – školami v Německu, na Slovensku a v Polsku. Nabízíme zahraniční praxe ve Švýcarsku a v Itálii. Pravidelně se účastníme mezinárodních gastronomických soutěží v Německu a v Itálii. Plánujeme rozvoj dalších aktivit v zahraničí.

 

Jaká je dopravní dostupnost školy?

Velmi dobrá ze všech částí Prahy i z jejího okolí.  Cesta do školy zde

 

Má škola k dispozici internát nebo domov mládeže?

Škola nemá internát ani domov mládeže, ale můžeme poskytnout kontakty na tato zařízení.

 

Zajišťuje škola stravování žáků?

Ano, ve vlastní školní jídelně. K dispozici je také kavárna a kantýna. Ve škole je několik automatů na občerstvení.

 

Máte další otázky? Neváhejte nás kontaktovat na telefonních číslech

274 019 111;  274 019 132;  778 713 385;  602 549 316; 602 549 329; 602 549 326

 

Těšíme se na Vás, jsme připraveni Vás vzdělávat v překrásném světě zvaném GASTRONOMIE.