U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 – Malešice

 

 
 
Vážení uchazeči,
 
rádi bychom Vám usnadnili přihlášení na naši školu.
 
Připravenou přihlášku, kterou si můžete stáhnout a vyplnit zde,  lze podávat osobně do sekretariátu školy ve dnech pondělí - čtvrtek od 8:00 do 16:00, v pátek 8:00 - 14:00, případně poštou nejpozději do 1. března 2023 (včetně).
 
Pořadí vytvoříme na základě Vašich známek na vysvědčení z 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy, pro nástavbové studium je rozhodující průměr z 1. pololetí 3. ročníku. Pokud budete konat přijímací zkoušku, bude se výsledek zkoušky podílet na pořadí ze 60%.
 
Máte-li nějaké nezodpovězené otázky ohledně přijímacího řízení, neváhejte se zeptat. Telefonní číslo je 778 713 385, 274 019 132.
 
Určitě dobře uděláte, pokud se podíváte na virtuální prohlídku školy a školní Facebook nebo Instagram. Pokud to epidemická situace umožní, rádi se s Vámi uvidíme na Dnech otevřených dveří. Aktuální informace jsou zveřejněny na úvodní straně webu školy.

Výsledky přijímacího řízení pro obory Kuchař - číšník; Cukrář

budou zveřejněny 24. dubna 2023 po 12:00 hodině na webu školy a vývěsce školy. Nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů umožněno 24. dubna 2023 od 8 do 12 hodin. Vydávání rozhodnutí - 24. dubna 2023 (12:00 – 18:00 hodin) bude možné si osobně vyzvednout rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu v sekretariátu školy a zároveň odevzdat zápisový lístek. Další dny se rozhodnutí o přijetí vydává v úředních hodinách.

Rozhodnutí o přijetí se NEZASÍLÁ PÍSEMNĚ. Rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána poštou.

Výsledky přijímacího řízení pro obory Gastronomie PLUS a Podnikání

budou zveřejněny 2. května 2023 po 12:00 hodině na webu školy a vývěsce školy. Nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů umožněno  2. května 2023 od 8 do 12 hodin.Dne 2. května 2023 (12:00 – 18:00 hodin) bude možné si osobně vyzvednout rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu v sekretariátu školy a možnost odevzdat zápisový lístek (netýká se oboru Podnikání). Další dny se rozhodnutí o přijetí vydává v úředních hodinách. Zápisový lístek se odevzdává do 10 pracovních dnů, od zveřejnění výsledků

Rozhodnutí o přijetí se NEZASÍLÁ PÍSEMNĚ. Rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána poštou.