U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 – Malešice

Maturitní zkoušky 2022 / 2023

Informace pro maturanty – přihlášení do Výsledkového portálu žáka
Žádáme maturanty přihlášené na termín JARO 2023, aby se registrovali na stránkách Cermatu do Výsledkového portálu žáka. Pozor – nestačí se registrovat, nutné je zaškrtnout souhlas se zasíláním výsledků.
 
https://vpz.cermat.cz/Dokumenty/postup_registrace_odvolani_souhlasu.pdf
 
 

Kontrola pomůcek na písemné zkoušky z ČJL a AJ a na didaktické testy z matematiky

Předmět

Datum

Čas

Český jazyk a literatura

17. 4. 2023

15:10-15:40

 

19. 4. 2023

 9:55-10:30

 

20. 4. 2023

16:00-16:45

Anglický jazyk

19. 4. 2023

13:30-14:15

Matematika

24. 4. 2023

13:30-14:15


Maturant si přinese obálku velikosti pomůcky. Škola obálky nemá k dispozici.
Uvedené termíny a časy je nutno dodržovat.
Kontrola bude probíhat ve sborovně školy.

 

Harmonogram maturitních zkoušek jaro 2023

 

Společná část

 • didaktické testy

2. května 2023      8:00     Matematika

2. května 2023     13:30     Anglický jazyk

3.května 2023 8:00 Český jazyk a literatura 

Profilová část - nástavbové studium - obor Podnikání

 • písemná maturitní práce z ČJ
 • písemná maturitní práce z cizího jazyka

25. dubna 2023 8:00 hod.
27. dubna 2023 8:00 hod. 
 
 • písemná zkouška z účetnictví

16. května 2023 8:00 hod. 

 • praktická zkouška

15. května 2023 8:00 hod. 

 • ústní zkouška

22 . -  26. května 2023

Profilová část - obor gastronomie

 • písemná maturitní práce z ČJ
 • písemná maturitní práce z cizího jazyka

25. dubna 2023 8:00 hod.
27. dubna 2023 8:00 hod.
 
 • losování praktické zkoušky


22. února 2023

 • praktická zkouška

18. - 20. dubna 2023

 • ústní zkouška

22 . -  26. května 2023

 

 

Uzavření známek za 2. pololetí: 24. dubna 2023 (16:00 hodin)

 

Odevzdání přehledu četby vyučujícímu LEV: do 31. března 2023

Podmínky výběru četby do seznamu jsou uvedeny ve školním seznamu četby –  Četba k maturitě

Informace k průběhu zkoušek

OBOR GASTRONOMIE

OBOR PODNIKÁNÍ

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení

5. června 2023 - Vršovický zámeček

Obsah maturitní zkoušky

Obor vzdělání s maturitní zkouškou 65-41-L/01 Gastronomie

Společná část

 • Český jazyk a literatura - didaktický test
 • Cizí jazyk nebo Matematika - didaktický test

Profilová část

 • Český jazyk a literatura -  ústní zkouška
 • Cizí jazyk - ústní zkouška
 • Teoretická zkouška z ekonomických předmětů (Ekonomika, Evidence hospodaření, Marketing a management) – ústní forma
 • Praktická zkouška z odborných předmětů (Provoz v gastronomii, Výroba a odbyt v gastronomii, Výroba pokrmů, Technika odbytu, Nauka o výživě)

Nabídka nepovinných zkoušek – profilová část

 • Anglický jazyk – ústní forma
 • Německý jazyk – ústní forma
 • Matematika – písemná forma

Obor vzdělání s maturitní zkouškou 64-41-L/51 Podnikání

Společná část

 • Český jazyk a literatura - didaktický test
 • Cizí jazyk nebo Matematika - didaktický test

Profilová část

 • Český jazyk a literatura - ústní zkouška
 • Cizí jazyk -  ústní zkouška
 • Teoretická zkouška z ekonomických předmětů (Ekonomika, Management a marketing) – ústní forma
 • Účetnictví – písemná forma 
 • Praktická zkouška z odborných předmětů (Podnikání v gastronomii, Učební praxe)

Nabídka nepovinných zkoušek – profilová část

 • Anglický jazyk – ústní forma
 • Matematika – písemná forma

Okruhy učiva pro přípravu k maturitní zkoušce

Obor vzdělání s maturitní zkouškou 65-41-L/01 Gastronomie

Obor vzdělání s maturitní zkouškou 64-41-L/51 Podnikání

 

Kritéria pro hodnocení maturitní zkoušky

Obor vzdělání s maturitní zkouškou 65-41-L/01 Gastronomie

Obor vzdělání s maturitní zkouškou 64-41-L/51 Podnikání