U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 – Malešice

Inspekční zpráva

Závěry poslední inspekční zprávy

Vývoj školy

Od posledního inspekčního hodnocení se změnil název školy. Podle nově zpracované koncepce rozvoje školy došlo k úpravě kurikulárních dokumentů a v rámci čtyřletého oboru Gastronomie k zavedení možnosti získání výučního listu po třetím ročníku. Zvýšil se počet žáků i pedagogů. Vedení školy v souladu s potřebami i trendy ve vzdělávání realizovalo výraznou obměnu materiálně technického zabezpečení a vybavení školy pomůckami a moderními technologiemi. Škola si udržuje vysoký standard poskytovaného odborného vzdělávání, došlo však ke zhoršení výsledků vzdělávání žáků při ukončování studia maturitní zkouškou.

Silné stránky

– škola kontinuálně naplňuje koncepci poskytovaného odborného vzdělávání; (1.1)
– dlouhodobá spolupráce s četnými sociálními partnery a výběr smluvních pracovišť v gastronomických oborech, přístup pedagogických pracovníků i zaměstnanců smluvních i školních pracovišť k žákům školy umožňuje realizaci odborného vzdělávání na vysoké úrovni; (1.5)
– ředitelka školy systematicky rozvíjí materiální zázemí školy, vybavení učeben i odborných prostor ve vztahu k nastavené koncepci vzdělávání a k dynamickému rozvoji moderních technologií; (2.4)
– způsob realizace vzdělávání na odborných pracovištích gastronomických oborů přispívá ke kvalitnímu naplňování profilu absolventa a ovlivňuje jejich další profesní směrování; (4.1)
– motivační úroveň odborného vzdělávání a přístup učitelů umožňuje rozvoj talentu a individuálního potenciálu žáků promítajícího se v úspěchu v odborných republikových soutěží; (5.3)
Číselné označení odkazuje na kód kritéria v příslušné modifikaci. Znění kritéria je dostupné na adrese: kriteria.csicr.cz

Slabé stránky (oblasti ke zlepšení)

– v části výuky všeobecně vzdělávacích předmětů méně efektivní časové a organizační rozvržení činností, nižší míra využití aktivizujících metod, průběžné evaluace a didaktického závěru vyučovací jednotky pro závěrečnou reflexi výuky; (4.2)
– nižší míra diferenciace výuky vzhledem k žákům s větším zájmem o vyučovaný předmět nebo rychlejším tempem práce a nedostatečné využívání sebereflexe vlastního učebního pokroku v části vyučovacích hodin všeobecně vzdělávacích předmětů; (4.3)
– dlouhodobě přetrvávající vyšší než průměrná hrubá neúspěšnost žáků školy ve společné části maturitní zkoušky při ukončování vzdělávání, zejména v českém jazyce; (5.2)
Číselné označení odkazuje na kód kritéria v příslušné modifikaci. Znění kritéria je dostupné na adrese: kriteria.csicr.cz

 

Vývoj školy
Od posledního inspekčního hodnocení se změnil název školy. Podle nově zpracované koncepce rozvoje školy došlo k úpravě kurikulárních dokumentů a v rámci čtyřletého oboru Gastronomie k zavedení možnosti získání výučního listu po třetím ročníku. Zvýšil se počet žáků i pedagogů. Vedení školy v souladu s potřebami i trendy ve vzdělávání realizovalo výraznou obměnu materiálně technického zabezpečení a vybavení školy pomůckami a moderními technologiemi. Škola si udržuje vysoký standard poskytovaného odborného vzdělávání, došlo však ke zhoršení výsledků vzdělávání žáků při ukončování studia maturitní zkouškou.
Silné stránky
škola kontinuálně naplňuje koncepci poskytovaného odborného vzdělávání; (1.1)
dlouhodobá spolupráce s četnými sociálními partnery a výběr smluvních pracovišť v gastronomických oborech, přístup pedagogických pracovníků i zaměstnanců smluvních i školních pracovišť k žákům školy umožňuje realizaci odborného vzdělávání na vysoké úrovni; (1.5)
ředitelka školy systematicky rozvíjí materiální zázemí školy, vybavení učeben i odborných prostor ve vztahu k nastavené koncepci vzdělávání a k dynamickému rozvoji moderních technologií; (2.4)
způsob realizace vzdělávání na odborných pracovištích gastronomických oborů přispívá ke kvalitnímu naplňování profilu absolventa a ovlivňuje jejich další profesní směrování; (4.1)
motivační úroveň odborného vzdělávání a přístup učitelů umožňuje rozvoj talentu a individuálního potenciálu žáků promítajícího se v úspěchu v odborných republikových soutěží; (5.3)
8/10
Číselné označení odkazuje na kód kritéria v příslušné modifikaci. Znění kritéria je dostupné na adrese: kriteria.csicr.cz
Slabé stránky (oblasti ke zlepšení)
v části výuky všeobecně vzdělávacích předmětů méně efektivní časové a organizační rozvržení činností, nižší míra využití aktivizujících metod, průběžné evaluace a didaktického závěru vyučovací jednotky pro závěrečnou reflexi výuky; (4.2)
nižší míra diferenciace výuky vzhledem k žákům s větším zájmem o vyučovaný předmět nebo rychlejším tempem práce a nedostatečné využívání sebereflexe vlastního učebního pokroku v části vyučovacích hodin všeobecně vzdělávacích předmětů; (4.3)
dlouhodobě přetrvávající vyšší než průměrná hrubá neúspěšnost žáků školy ve společné části maturitní zkoušky při ukončování vzdělávání, zejména v českém jazyce; (5.2)
Číselné označení odkazuje na kód kritéria v příslušné modifikaci. Znění kritéria je dostupné na adrese: kriteria.csicr.cz