U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 – Malešice

Přihlášky ke studiu

se v roce 2024 budou vyplňovat novým způsobem. Vyčkejte prosím na další informace.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Přihlášky ke stažení jsou ve formátu PDF - vyplňte digitálně na PC

 
 
 
 
 


Co udělat s přihláškou na naši školu?

  1. Vyplnit  všechny  údaje -  požadujeme potvrzení od lékaře,  podpis uchazeče i zákonného zástupce.
  2. Nechat potvrdit známky na základní škole. V případě, že ZŠ nepotvrdí, donést originál vysvědčení, abychom si mohli známky ověřit. Tento školní  rok vyplňte známky za 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy. U starších uchazečů  je to vysvědčení z 9. třídy a poslední vysvědčení ze střední školy, kde poté studovali (do přihlášky nevyplňujte vysvědčení za 2. pololetí 2019/2020, místo něho je rozhodné vysvědčení z 1. pololetí téhož roku). V případě, že vysvědčení nemají, protože předčasně ukončili nebo přerušili studium, vyžadujeme  doklad o ukončení, nebo přerušení studia.
  3. Starší uchazeči přiloží životopis.
  4. Odevzdat osobně přihlášku na sekretariát školy do 20. února 2024 - v úřední hodiny.
  5. Obor Gastronomie a Podnikání: doporučení školského poradenského zařízení týkající se speciálních vzdělávacích potřeb uchazeče pro účely přijímací zkoušky je nutno podat současně s přihláškou ke studiu.
 

Další informace o přijímacím řízení

Výsledky přijímacího řízení pro obory Kuchař - číšník; Cukrář

budou zveřejněny 24. dubna 2023 po 12:00 hodině na webu školy a vývěsce školy. Nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů umožněno 24. dubna 2023 od 8 do 12 hodin. Vydávání rozhodnutí - dne 24. dubna 2023 (12:00 – 18:00 hodin) bude možné si osobně vyzvednout rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu v sekretariátu školy a zároveň odevzdat zápisový lístek. Další dny se rozhodnutí o přijetí vydává v úředních hodinách.

Rozhodnutí o přijetí se NEZASÍLÁ PÍSEMNĚ. Rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána poštou.

Výsledky přijímacího řízení pro obory Gastronomie a Podnikání

budou zveřejněny 2. května 2023 po 12:00 hodině na webu školy a vývěsce školy. Nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů umožněno 2. května 2023 od 8 do 12 hodin. Vydávání rozhodnutí -  2. května 2023 (12:00 - 18:00) bude možné si osobně vyzvednout rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu v sekretariátu školy a zároveň odevzdat zápisový lístek (zápisový lístek se netýká oboru Podnikání). Další dny se rozhodnutí o přijetí vydává v úředních hodinách.

Rozhodnutí o přijetí se NEZASÍLÁ PÍSEMNĚ. Rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána poštou.