U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 – Malešice

Pedagogický sbor

Učitelé teoretických předmětů

                                                                      

Vyučující              
              
Telefon            E-mail             
Mgr. Blažková Iva    274 019 197 BlazkovaI@ssgukrbu.cz
Bc. Budíčková Lenka 274 019 113 BudickovaL@ssgukrbu.cz
Ing. Budín Pavel    274 019 125 BudinP@ssgukrbu.cz
Mgr. Dabrowská Václava       274 019 197 DabrowskaV@ssgukrbu.cz
Ing. Floriánová Jana 274 019 122 FlorianovaJ@ssgukrbu.cz
Mgr. Fraňková Renata 274 019 123 FrankovaR@ssgukrbu.cz
Mgr. Havrdová Barbora 274 019 124 HavrdovaB@ssgukrbu.cz
Mgr. Hnilicová Dana 274 019 120 HnilicovaD@ssgukrbu.cz
Mgr. Hojka Jakub 274 019 124 HojkaJ@ssgukrbu.cz
Mgr. Hromířová Olga 274 019 119 HromirovaO@ssgukrbu.cz
Mgr. Hubená Luďka 274 019 114 HubenaL@ssgukrbu.cz
Bc. Jančárková Jana 274 019 115 JancarkovaJ@ssgukrbu.cz
Mgr. Janovová Miroslava 274 019 129 JanovovaM@ssgukrbu.cz
Ing. Jermářová Věra 274 019 114 JermarovaV@ssgukrbu.cz
Ing. Kincl Roman 274 019 119 KinclR@ssgukrbu.cz
Mgr. Kluchová Zina        274 019 123 KluchovaZ@ssgukrbu.cz
Mgr. Knězová Alena    274 019 192 KnezovaA@ssgukrbu.cz
RNDr. Kopová Ivana 274 019 122 KopovaI@ssgukrbu.cz
Mgr. Kosová Helena 274 019 129 KosovaH@ssgukrbu.cz
Kostřábová Monika 274 019 125 KostrabovaM@ssgukrbu.cz
Ing. Košťálek Josef, Ph.D. 274 019 118 KostalekJ@ssgukrbu.cz
Ing. Kotulič Cyril, Ph.D., MBA 274 019 118 KotulicC@ssgukrbu.cz
Ing. Malaniuková Renáta 274 019 121 MalaniukovaR@ssgukrbu.cz
Ing. Mudrychová Jitka 274 019 121 MudrychovaJ@ssgukrbu.cz
Mgr. Neradová Gabriela 274 019 117
770 199 264                  výchovná poradkyně
NeradovaG@ssgukrbu.cz
Ing. Neradová Marie 274 019 120 NeradovaM@ssgukrbu.cz
Mgr. Pačandová Barbora    274 019 121 PacandovaB@ssgukrbu.cz
Mgr. Piňosová Jana 274 019 129 PinosovaJ@ssgukrbu.cz
Mgr. Pražáková Irena 274 019 193 PrazakovaI@ssgukrbu.cz
Mgr.Skůpová Ivana 274 019 113 SkupovaI@ssgukrbu.cz
Mgr. Sternová Jana 274 019 192 SternovaJ@ssgukrbu.cz
PhDr. Mgr. Šedivý Jiří 274 019 115 SedivyJ@ssgukrbu.cz
Mgr. Šimonová Jindra 274 019 119 SimonovaJ@ssgukrbu.cz
Ing. Škoda Filip 274 019 118 SkodaF@ssgukrbu.cz
Ing. Škubalová Lenka 274 019 118 SkubalovaL@ssgukrbu.cz
Mgr. Šmídová Kateřina 274 019 193
770 199 277                      metodik prevence
SmidovaK@ssgukrbu.cz
Mgr. Šrámková Irena 274 019 114 SramkovaI@ssgukrbu.cz
Bc. Tiefenbach Marek 274 019 112 TiefenbachM@ssgukrbu.cz
Třeštíková Tereza    - TrestikovaT@ssgukrbu.cz
Mgr. Vašut Miroslav 274 019 113 VasutM@ssgukrbu.cz
Mgr. Veidenthalerová Hana 274 019 192 VeidenthalerovaH@ssgukrbu.cz
Mgr. Vokurková Vladimíra 274 019 119 VokurkovaV@ssgukrbu.cz
Mgr. Weissgärber Dagmar 274 019 197 WeissgaerberD@ssgukrbu.cz

Učitelé pro praktické vyučovaní

Vyučující E-mail       
 
Bartůněk Libor    BartunekL@ssgukrbu.cz
Fischerová Eva FischerovaE@ssgukrbu.cz
Bc. Hošťálková Jana HostalkovaJ@ssgukrbu.cz
Janebová Monika JanebovaM@ssgukrbu.cz
Kantůrek Milan     KanturekM@ssgukrbu.cz
Kaňková Irena KankovaI@ssgukrbu.cz
Klika Jaroslav KlikaJ@ssgukrbu.cz
Koppová Zuzana KoppovaZ@ssgukrbu.cz
Metelka Dušan MetelkaD@ssgukrbu.cz
Modrá Jana ModraJ@ssgukrbu.cz
Novák Milan NovakM@ssgukrbu.cz
Bc. Novák Valdemar     NovakV3@ssgukrbu.cz
274 019 133
Novotný Pavel NovotnyP@ssgukrbu.cz
274 019 133
Mgr. Pražská Martina    PrazskaM@ssgukrbu.cz
Třeštíková Tereza TrestikovaT@ssgukrbu.cz
Veselá Miroslava    VeselaM@ssgukrbu.cz
Bc. Vosátková Petra    VosatkovaP@ssgukrbu.cz
Voženílková Karla VozenilkovaK@ssgukrbu.cz
Žáčková Olga  ZackovaO@ssgukrbu.cz
274 019 127


Psycholožka

Jméno

Telefon

e-mail

Cooke Dana, Ph.D.

778 713 386
731 608 002
274 019 116

Cooke.D@ssgukrbu.cz

 

Výchovná poradkyně

Jméno

Telefon

e-mail

Mgr. Neradová Gabriela

770 199 264
274 019 117

 NeradovaG@ssgukrbu.cz