U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 – Malešice

Organizace školního roku 2023/2024

Časový harmonogram

Prázdniny

 • podzimní   

26. a 27. října 2023

 

 

 • vánoční
   
Budou zahájeny  23. prosince 2023 a skončí v úterý
2. ledna 2024.
Vyučování začne od středy 3. ledna 2024.
 • pololetní

2. února 2024
 • jarní

12. - 18. února 2024

 • velikonoční

čtvrtek 28. března 2024

 • hlavní (letní)

trvají od 29. června 2024 do 1. září 2024

Školní rok 2024/2025 bude zahájen v pondělí 2. září 2024.

Oznámení o vyhlášení volného dne pro žáky  (ředitelské volno) 29. září 2023
12. a 15. dubna 2024

Třídní schůzky

6. září 2023 v 17:00
pro 1. ročníky
15. listopadu 2023
3. dubna 2024

Uzavření klasifikace za jednotlivá období

 • I. čtvrtletí – pouze vyznačení slabého prospěchu a nehodnocení

13. listopadu 2023

 • I. pololetí

23. ledna 2024

 • III. čtvrtletí – pouze vyznačení slabého prospěchu a nehodnocení

27. března 2024

 • II. pololetí
21. června 2024

Klasifikační porady

 • I. čtvrtletí
15. listopadu 2023
 • I. pololetí
25. ledna 2024
 • III. čtvrtletí
3. dubna 2024
 • končící maturitní obory
26. dubna 2024
 • končící tříleté obory
27. května 2024
 • II. pololetí postupující třídy
21. června 2024

Reprezentační ples

8. března 2024
 

Přijímací řízení

 • obor vzdělání s výučním listem Kuchař – Číšník, školní vzdělávací program Kuchař
  obor vzdělání s výučním listem Kuchař – Číšník, školní vzdělávací program Číšník
  obor vzdělání s výučním listem Cukrář


výsledky 15. května 2024
 • obor vzdělání s maturitní zkouškou Gastronomie
 • obor vzdělání s maturitní zkouškou Podnikání

           přijímací zkouškyvýsledky 15. května 2024


12. a 15. dubna 2024

Maturitní zkoušky

Jarní zkušební období

 

Maturitní zkoušky - aktuální upravené termíny - termín jaro 2024

 

Společná část

 • didaktické testy
2. - 3. května 2024

Nástavbové studium - Profilová část

 • písemná maturitní práce z ČJ
 • písemná cizího jazyka

23. dubna 2024
25. dubna 2024
 • písemná zkouška z účetnictví

7. května 2024
 • praktická zkouška

  6. května 2024
 • studijní volno

26., 29. dubna, 9. - 14. května 2024
 • ústní zkouška

20. - 24. května 2024

Obor gastronomie - Profilová část

 • písemná maturitní práce z ČJ
 • písemná cizího jazyka

23. dubna 2024
25. dubna 2024
 • losování praktické zkoušky

21. února 2024
 • praktická zkouška (losování 22. 2. 2023)

16. - 18. dubna 2024
 • studijní volno

26., 29. dubna, 9.  - 14. května 2024
 
 • ústní zkouška

20. - 24. května 2024

Podzimní zkušební období školního roku 2022/2023

Společná část

 • didaktické testy
4. a 5. 9. 2023

Profilová část maturitní zkoušky

                                                                                                                                                                           
 • písemná zkouška
8. září 2023 ČJL
 
 •  praktická zkouška z odborných předmětů       

13. září 2023
 • účetnictví

12. září 2023
 • ústní zkoušky

18. - 19. září 2023 - dle harmonogramu

Podzimní zkušební období školního roku 2022/2023 v prosinci 2023 dle pokynů MŠMT.

Závěrečné zkoušky

Závěrečné zkoušky - aktuální upravené termíny - Jaro 2024

 
 

Řádný termín Jaro 2023

 • zadání témat Samostatné odborné práce
 
 • písemné

3. června 2024
 • praktické
10. – 14. června 2024
 • ústní
19. - 21. června 2024
 
 

Opravné závěrečné zkoušky Podzim 2024

 • písemná část
6. září 2024

 
 • praktická část
9. - 11. září 2024

 
 • ústní část
18. září 2024
 

Doplňovací a opravné ročníkové zkoušky
za školní rok 2022/2023


29. srpna  - 1. září 2023

Doplňovací a opravné ročníkové zkoušky
za školní rok 2023/2024


27. srpna - 30. srpna 2024