U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 – Malešice

Organizace školního roku 2022/2023

Časový harmonogram

Prázdniny

 • podzimní   

26. a 27. října 2022

 

 

 • vánoční
   
Budou zahájeny  23. prosince 2022 a skončí v pondělí 2. ledna 2023.
Vyučování začne od 3. ledna 2023.
 • pololetní

pátek 3. února 2023
 • jarní

6. - 12. února 2023

 • velikonoční

čtvrtek 6. dubna 2023

 • hlavní (letní)

od 1. července 2023 do 31. srpna 2023

Školní rok 2023/2024 bude zahájen v pondělí 4. září 2023.

Oznámení o vyhlášení volného dne pro žáky  (ředitelské volno) 24. a 25. října 2022

Třídní schůzky

7. září 2022 v 17:00
pro 1. ročníky
9. listopadu 2022
12. dubna 2023

Uzavření klasifikace za jednotlivá období

 • I. čtvrtletí – pouze vyznačení slabého prospěchu a nehodnocení

7. listopadu 2022

 • I. pololetí

23. ledna 2023

 • III. čtvrtletí – pouze vyznačení slabého prospěchu a nehodnocení

10. dubna 2023

 • II. pololetí
23. června 2023

Klasifikační porady

 • I. čtvrtletí
9. listopadu 2022
 • I. pololetí
25. ledna 2023
 • III. čtvrtletí
12. dubna 2023
 • končící maturitní obory
26. dubna 2023
 • končící tříleté obory
29. května 2023
 • II. pololetí postupující třídy
27. června 2023

Reprezentační ples

3. března 2023
pokud to bude možné z hlediska aktuálních hygienických opatření

Přijímací řízení

 • obor vzdělání s výučním listem Kuchař – Číšník, školní vzdělávací program Kuchař
  obor vzdělání s výučním listem Kuchař – Číšník, školní vzdělávací program Číšník
  obor vzdělání s výučním listem Cukrář

24. dubna 2023
 • obor vzdělání s maturitní zkouškou Gastronomie
 • obor vzdělání s maturitní zkouškou Podnikání

           přijímací zkoušky

13. a 14. dubna 2023

Maturitní zkoušky

Jarní zkušební období

 

Maturitní zkoušky - aktuální upravené termíny - termín jaro 2023

 

Společná část

 • didaktické testy
 2. - 4. května 2023

Nástavbové studium - Profilová část

 • písemná maturitní práce z ČJ
 • písemná cizího jazyka

25. dubna 2023
27. dubna 2023
 • písemná zkouška z účetnictví

 16. května 2023
 • praktická zkouška

  15. května 2023
 • studijní volno

11. - 14. 4. a  26.  dubna 2023
 
 • ústní zkouška

22. - 26. května 2023

Obor gastronomie - Profilová část

 • písemná maturitní práce z ČJ
 • písemná cizího jazyka

25. dubna 2023
27. dubna 2023
 • losování praktické zkoušky

22. února 2023
 • praktická zkouška (losování 22. 2. 2023)

18. - 20. dubna 2023
 • studijní volno

13. a 14. 4.; 17.4. a 26. 4.  2023
 
 • ústní zkouška

22. - 26.  května 2023

Podzimní zkušební období školního roku 2021/2022

Společná část

 • didaktické testy
1. a 2. září  2022 OA, Heroldovy sady, Praha 10

Profilová část maturitní zkoušky

                                                                                                                                                                           
 • písemná zkouška
12. září 2022 ČJL
13. září 2022 AJ
 •  praktická zkouška z odborných předmětů       

8. září 2022
 • účetnictví

6. září 2022
 • ústní zkoušky

19. - 21. září 2022 - dle harmonogramu

Podzimní zkušební období školního roku 2021/2022 v září 2022 dle pokynů MŠMT.

Závěrečné zkoušky

Závěrečné zkoušky - aktuální upravené termíny - Jaro 2023

 
 

Řádný termín Jaro 2022

 • zadání témat Samostatné odborné práce

únor 2023
 • písemné

1. června 2023
 • praktické
5. – 14. června 2023
 • ústní
21. a 22. června 2023
 
 

Opravné závěrečné zkoušky Podzim 2023

 • písemná část
. září 2023

 
 • praktická část
 září 2023

 
 • ústní část
září 2023
 

Doplňovací a opravné ročníkové zkoušky
za školní rok 2021/2022


26. srpna  - 31. srpna 2022

Doplňovací a opravné ročníkové zkoušky
za školní rok 2022/2023


29. srpna - 31. srpna 2023