U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 – Malešice
  • Spoty v PrahaTV
  • Články v tisku
  • FACEBOOK
  • Spolupráce s medii – Český rozhlas a Česká televize – spolutvorba pořadů

.