U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 – Malešice

Sollertia


Dovednostní soutěž je pořádána Magistrátem hl. města Prahy a Hospodářskou komorou hl. města Prahy. Naše škola se této prestižní soutěže účastní pravidelně v oboru kuchař a oboru cukrář. A naši žáci se řadí mězi úspěšné a získávají ocenění.

 

Soutěže Sollertia jsou určené pro žáky středních odborných škol vybraných oborů vzdělání s výučním listem a nově také pro vybrané obory vzdělání s maturitní zkouškou. Hlavním principem dovednostních soutěží Sollertia je přímé porovnání výkonu žáků a odborníka z praxe, tzv. vyzývatele, v závěrečném kole, kde jsou všem nastavena stejná pravidla a žáci se posuzují za stejný soutěžní úkol podle stejných kritérií jako vyzývatel. Díky tomu je možné objektivně zjistit úroveň získaných vědomostí a dovedností žáka v porovnání s profesionálem v oboru. Nejlepší žák z každého oboru, který dosáhne alespoň 66% výsledku vyzývatele, je oceněn čestným titulem SOLLERS (z lat. ZRUČNÝ) a stříbrnou medailí ze 42 gramů ryzího stříbra.

 

Soutěž probíhá ve třech kolech:

  1. nominační kolo – ve třídě hlasují žáci
  2. srovnávací kolo – výběr soutěžících ze srovnávacího kola, provádí učitelé odborných předmětů
  3. finálové kolo – za každou školu se nominovaní žáci utkají s vyzyvatelem soutěže

Slavnostní předávání čestného titulu SOLLERS probíhá v Brožíkově síni Staroměstské radnice.