U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 – Malešice

Osvětim

04.06.2015 09:41

27. dubna 2015 byla předmětovou komisí společenské vědy v rámci Roku vzájemné tolerance: „Chceme svět bez válek“ a k 70.výročí ukončení druhé světové války uspořádána  jednodenní exkurze do polských koncentračních táborů Osvětim a Březinka. Exkurze se zúčastnilo 49 žáků a 3 pedagogové.

V Osvětimi byla objednána prohlídka pro dvě skupiny žáků a vyučujících, kterou vedly česky mluvící průvodkyně.

Prvním překvapením bylo, že do tábora nesmí žádný návštěvník vstoupit s batohem, větší taškou nebo kabelkou, a tím druhým, že všichni musí vyndat z kapes všechny drobnosti a projít ochranným rámem.

Hned po vstupu do tábora na všechny padla tíseň, ačkoli bylo velmi hezké počasí. Při prohlídce jednotlivých tzv. baráků se mnozí neubránili dojetí – ostříhané vlasy, z nichž se vyráběly látky, zabavené kufry se jmény vězňů, dětské hračky, brýle a mnohé další naháněly husí kůži.

Po prohlídce Osvětimi následovala prohlídka Březinky. I tady procházeli všichni návštěvníci mlčky -  z prken stlučené „baráky“, železniční trať, která v táboře končila, vystavené tzv. dobytčáky, jimiž byli vězni do táborů přepravováni, a hlavně představa, že tu žili lidé i při čtyřicetistupňových mrazech, takřka po celý rok se brodili v bahně, strádali hladem a museli se vyrovnávat s neustálým strachem ze smrti, neboť stále kouřící komíny místního krematoria jim  připomínaly, že o svém životě nerozhodují oni, ale někdo jiný.

Prostředí bývalých koncentračních táborů na žáky velmi emocionálně zapůsobilo.

Průvodkyně zasvěceně vyprávěla o historii místa a vše prokládala konkrétními příběhy lidí zavlečených do obou táborů. Žákům byly doporučeny filmy a knihy, které se touto problematikou zabývají.

Ve škole pak následně probíhaly diskuze.