U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 – Malešice

Poradenské a terapeutické subjekty

Subjekt Adresa Telefon Elektronický kontakt Zaměření
Tísňová linka   112    
Policie ČR   158    
Záchranná služba   155    
Hasiči   150    
Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 10,
Mgr. Daria Duděnková
Jabloňová 3141/30a  106 00   Praha 10 773 622 222

dudenkova@ppp10.eu

SPU, ADHD, potíže ve škole, ve vztazích  apod.
Klinická psycholožka pro děti, dospívající a jejich rodiny,
Mgr. Ludmila Filipová
Poliklinika Malešice Plaňanská 1, Praha 10 608 079 028

https://enfant.webnode.cz/o-me/

lida.filipova@gmail.com

Klinická psychologie a psychoterapie
Gaudia – psychoterapeutické centrum Korunní 111, 130 00 Praha 3 242 487 327 www.gaudia.cz info@gaudia.cz Psychoterapie, psychiatr
Krizové centrum RIAPS Chelčického 39, 130 00 Praha 3 222 586 768  222 582 151   https://www.csspraha.cz/krizove-centrum-riaps-krizova-intervence-a-psychologicka-podpora Krizové centrum pro dospělé, NON STOP
Linka bezpečí   116 111 www.linkabezpeci.cz pomoc@linkabezpeci.cz chat.linkabezpeci.cz NON STOP telefonická pomoc dětem a dospívajícím. Volání je ZDARMA
Rodičovská linka   606 021 021 www.rodicovskalinka.cz  
Pomoc online.cz - pomoc s internetem     https://pomoconline.saferinternet.cz/ On-line linka bezpečí, internetová kriminalita, šikana a kyberšikana atd.
Centrum sociálních služeb Chelčického 39
 130 00 Praha 3
222 581 290 www.csspraha.cz Pomoc lidem v tíživé životní nebo sociální situaci
Středisko výchovné péče Klíčov Čakovícká 783/51
190 00 Praha 9
286 580 711  773 212 820  286 887 075 776 212 928  251 614 735  774 212 820 https://www.klicov.cz/vitejte-na-klicove/kompletni-kontakty-vychovneho-ustavu-klicov-2/ Poradenství a terapie dětem, dospívajícícm a jejich rodinám - ambulantní, celodenní a internátní forma
ANABELL Baranova 33
130 00 Praha 3
775 904 778 www.anabell.cz praha@anabell.cz Poruchy příjmu potravy
SANANIM Na Skalce 819/1
150 00  Praha 5
283 872 258 www.sananim.cz kacko@sananim.cz Pomoc drogově závislým a jejich blízkým
Prevcentrum Meziškolská 1120/2
169 00 Praha 6
233 355 459 ambulance@prevcentrum.cz Ambulantní služby pro lidi ohrožené užíváním návykových látek; nízkoprahový klub
DROP IN Karolíny Světlé 18
110 00 Praha 1
222 221 431  222 221 124   www.dropin.cz Rychlý kontakt pro uživatele návykových látek; NON STOP poradenská linka
DROP IN Centrum pro rodinu Litevská 8 Přípotoční 3
100 00 Praha 10
272 111 704  272 111 724  603 291 593 cpr@dropin.cz Poradenství pro uživatele návykových látek a jejich rodiny
Česká společnost AIDS pomoc Malého 282/3
186 00 Praha 8
800 800 980  224 814 284 www.aids-pomoc.cz  info@aids-pomoc.cz Linka AIDS pomoci NON STOP; Dům světla
Bílý kruh bezpečí U Trojice 2
150 00 Praha 5
251 511 313 www.bkb.cz   bkb.praha@bkb.cz Bezplatná pomoc obětem a svědkům násilných a trestných činů
DONA linka   116 006 .donalinka.cz Telefonická pomoc obětem
Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Šromova 861
Praha 14 – Černý Most
281 912 144 www.csspraha.cz/poradna-pro-rodinu-manzelstvi-a-mezilidske-vztahy - na webu adresář poraden Rodinné, partnerské a vztahové poradenství
Triangl – centrum pro rodinu Chelčického 842/39
130 00Praha 3
281863620,
731056720
www.centrumtriangl.cz  www.csspraha.cz/triangl  triangl@csspraha.cz Psychologická, terapeutická a poradenská péče pro rodinu, jedince i páry