U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 – Malešice

Psycholožka

Dr. Dana Cooke, MS, MA, Ph.D.

Místnost: Pavilon E, uprostřed
Tel.: 274 019 116
        731 608 002, 778 713 386
 
E-mail: Cooke.D@ssgukrbu.cz
 

Den

Hodiny

Pondělí

8:00 – 14:00

Úterý

10:00 – 16:30

Středa

10:00 – 16:30

Čtvrtek

8:00 – 13:00

Pátek

8:00 – 13:00

 

Jiný termín konzulce dle domluvy.

V naléhavém případě se na mě můžete obrátit i mimo konzultační hodiny.

 

Školní psycholog poskytuje žákům školy, jejich rodičům a pedagogům komplexní služby, které vychází ze standardních činností školního psychologa vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v platném znění, z koncepce pedagogicko-psychologického poradenství SŠ gastronomie, U Krbu 521, Praha 10 a z ročního plánu činnosti školního psychologa a jsou vykonávány v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a etickým kodexem školního psychologa.

Standardní činnosti školního psycholožky na naší škole

  • Spolupracuje s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných.
  • Shromažďuje a archivuje zprávy a doporučení ze školských poradenských zařízení (PPP, SPC) či od dalších odborníků týkající se žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.Spoluutváří podmínky k maximálnímu využití potenciálu žáků.
  • Poskytuje úvodní poradenskou konzultaci, popřípadě dlouhodobější podpůrnou péči žákům, kteří ho sami vyhledají.
  • Poskytuje krizovou intervenci žákům (či skupinám žáků), kteří se ocitnou v psychicky mimořádně náročné či ohrožující situaci.
  • Podílí se na vzdělávací a výchovné činnosti školy (koordinace či vedení seminářů, besed apod.)
  • Provádí šetření a průzkumy ve škole a třídě (vztah žáků k vyučovacím předmětům, výskyt sociálně patologických jevů, sociometrie apod.) a konzultuje zjištěné údaje v rámci ŠPP, s třídním učitelem či vedením školy, a to při důsledném zachovávání anonymity jednotlivých respondentů (žáků), kteří se šetření a průzkumů účastnili.
  • Provádí opatření k posílení pozitivní atmosféry ve škole a ve třídě (besedy, práce s kolektivem).
  • V případě potřeby spolupracuje s třídním učitelem na vedení třídnických hodin.
  • V případě potřeby kontaktuje rodiče žáků a navazuje s nimi další spolupráci.
  • Vede si důvěrné záznamy výhradně pro potřeby školní poradenské činnosti (v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění).