U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 – Malešice

Učebnice, sešity a pomůcky pro školní rok 2022/2023

Obor 65-51-H/01 Kuchař-čísník / Kuchař

1. ročník – třída K1

Předmět

Učebnice, sešity, pomůcky

Český jazyk a lit.

N. Kvítková, I. Helclová, Čeština pro učební obory středních odborných

učilišť, SPN, 3. upravené vydání

 

J. Soukal, Čítanka pro tříleté učební obory středních odborných

učilišť, SPN, 3. vydání

1.Cizí jazyk

Anglický jazyk

Maturita Solutions 3rd Edition Elementary Student´s Book Czech Edition           

Maturita Solutions 3rd Edition Elementary Workbook Czech Edition

NÁKUP UČEBNIC LZE USKUTEČNIT I ONLINE PŘES

BRIDGEBOOKS.CZ.

NEBO POMOCÍ SLEVOVÉHO KUPONU V PRODEJNĚ

OXFORD BOOK SHOP – MEGABOOKS

   

Člověk a společnost

vyučující zadá nákup učebnice v září

Matematika

Matematika pro SOU 1 (čísla výrazy a počítání s nimi),

autor Marková Kateřina a kol, ISBN 978-80-7358-340-8

Matematika pro SOU 3(planimetrie a trigonometrie),

autor Květoňová Martina, ISBN 978-80-7358-342-2

Doporučujeme, aby si žáci koupili všechny 4 díly už do prvního ročníku

 

Školní kalkulačka bez grafického režimu

Chemie

Základy přírodovědéího vzdělávání pro SOŠ a SOU /chemie/,

 

V.Pumpr, M.Adamec, ….., nakl.Fortuna

Profesní etika

--

Tělesná výchova

sportovní oblečení a sportovní obuv - jednu na ven a jednu čistou

do tělocvičny

Informatika a kom.

--

Ekonomika

Materiály dle doporučení vyučujícího

Nauka o výživě

Potraviny a výživa, Marie Šebelová

Výroba pokrmů

Kulinářské umění – licence elektronické učebnice na celou dobu studia zajistí škola

hromadnou objednávkou – 1200,- Kč ***  (více na www.kulinarskeumeni.cz)

Technika odbytu

Výuka dle materiálů vyučujícího

Provoz v gastronomii

Stroje a zařízení, Doležal, Kadlec, vyd. Informatorium

Materiály dle doporučení vyučujícího

Odborný výcvik

Pracovní sešit odborného výcviku - elektronický

Receptury teplých pokrmů, Jaroslav Runštuk a kolektiv

 

Poznámka:    ***  - zajistí škola hromadnou objednávkou

                           

2. ročník – třída K2

Předmět

Učebnice, sešity, pomůcky

 

 

Český jazyk a lit.

Čeština pro učební obory SOU, N.Kvítková, I.Helclová, SPN

 

Čítanka  pro tříleté učební obory SOU, J.Soukal, SPN

1.Cizí jazyk

Anglický jazyk

Maturita Solutions 3rd Edition Elementary Student´s Book Czech Edition           

Maturita Solutions 3rd Edition Elementary Workbook Czech Edition

NÁKUP UČEBNIC LZE USKUTEČNIT I ONLINE PŘES

BRIDGEBOOKS.CZ.

NEBO POMOCÍ SLEVOVÉHO KUPONU V PRODEJNĚ
OXFORD BOOK SHOP – MEGABOOKS

 

 

Pracovní listy na SAJ **

Německý jazyk

Němčina pro číšníky, kuchaře a gastronomii, V. Höppnerová

Člověk a společnost

Občanská nauka pro SOU, V.Dudák, SPN

Matematika

Matematika pro SOU 1 (čísla výrazy a počítání s nimi),

autor Marková Kateřina a kol, ISBN 978-80-7358-340-8

Matematika pro SOU 2 (Rovnice a nerovnice, funkce), autor Marková Kateřina,

ISBN 978-80-7358-341-5

 

Školní vědecká kalkulačka bez grafického režimu

Fyzika

--

Tělesná výchova

sportovní oblečení a sportovní obuv - jednu na ven a jednu čistou

do tělocvičny

Informatika a kom.

 

Ekonomika

Materiály dle doporučení vyučujícího

Nauka o výživě

Potraviny a nápoje v kostce, L. Mašek

Výroba pokrmů

Kulinářské umění

Technika odbytu

Výuka dle materiálů vyučujícího

Odborný výcvik

Pracovní sešit odborného výcviku - elektronický

Receptury teplých pokrmů, Jaroslav Runštuk a kolektiv

 Poznámka:    ***  - zajistí škola hromadnou objednávkou

                           **   -  žáci vyčkají na pokyny učitele AJ 

                            

3. ročník – třída K3

Předmět

Učebnice, sešity, pomůcky

 

 

Český jazyk a lit.

Čeština pro učební obory SOU, N.Kvítková, I.Helclová, SPN

 

Čítanka  pro  tříleté učební obory SOU, J.Soukal, SPN

1.cizí jazyk

Anglický jazyk

Maturita Solutions 3rd Edition Elementary Student´s Book Czech Edition           

Maturita Solutions 3rd Edition Elementary Workbook Czech Edition

NÁKUP UČEBNIC LZE USKUTEČNIT I ONLINE PŘES

BRIDGEBOOKS.CZ.

NEBO POMOCÍ SLEVOVÉHO KUPONU V PRODEJNĚ

OXFORD BOOK SHOP – MEGABOOKS

 

Pracovní listy na SAJ **

2.cizí jazyk

Německý jazyk

Němčina pro číšníky, kuchaře a gastronomii, Věra Hoppnerová, Ekopress

Člověk a společnost

Občanská nauka pro SOU, V.Dudák, SPN

Matematika

Matematika pro SOU 2 (rovnice a nerovnice, funkce),

autor Marková Kateřina, ISBN 978-80-7358-341-5

Matematika pro SOU 4 (stereometrie, práce s daty), autor Květoňová Martina,

ISBN 978-80-7358-343-9

 

Školní vědecká kalkulačka bez grafického režimu

Tělesná výchova

sportovní oblečení a sportovní obuv - jednu na ven a jednu čistou

do tělocvičny

Informatika a kom.

--

Ekonomika

Materiály dle doporučení vyučujícího

Nauka o výživě

Potraviny a nápoje v kostce, L.Mašek

Výroba pokrmů

Kulinářské umění

Technika odbytu

Výuka dle materiálů vyučujícího

Odborný výcvik

Pracovní sešit odborného výcviku - elektronický

Receptury teplých pokrmů, Jaroslav Runštuk a kolektiv

Poznámka:    ***  - zajistí škola hromadnou objednávkou

                         **   -  žáci vyčkají na pokyny učitele AJ