U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 – Malešice

Evropský den jazyků – 26. září 2014

Také v tomto školním roce  připravila PK AJ k tomuto dni pro všechny žáky školy aktivitu. Protože letošní školní rok byl na naší škole vyhlášen Rokem vzájemné tolerance  s podtitulkem „Chceme svět bez válek“, vycházeli jsme při přípravě aktivity ze slov generálního tajemníka Rady Evropy Thorbjørna Jaglanda, který u příležitosti Evropského dne jazyků vydal následující prohlášení:

„Dne 26. září slavíme jazykové bohatství Evropy. Připomeňme si slova Antoine de Saint-Exupery – jazyk je často zdrojem nedorozumění. Jazyk lze použít jako zbraň, jako výmluvu pro diskriminaci a ponižování.

Společně můžeme zajistit, aby jazyky nebyly zdrojem nedorozumění, ale staly se klíčem k mezikulturnímu dialogu a vzájemnému respektu. Abychom toho docílili, je třeba změnit způsob myšlení a s pochopením vítat rozmanitost.

A v čem vlastně aktivita pro žáky spočívala?

Žáci se seznámili s tím, jak pracuje pravá a levá mozková hemisféra, zmapovali si různé styly učení, dověděli se, co vlastně jednotlivé učební styly ovlivňuje, seznámili se s typy inteligence a nakonec si sami určili svůj styl učení. Každý tak měl možnost zjistit, zda je typ vizuální, auditivní či kinestetický, případně kombinovaný a na základě toho si pak zvolit  vhodnou strategii učení . Tudy vede pro žáky  efektivní cesta jak dosáhnout potřebných vědomostí a dovedností v oblasti osvojování si cizího jazyka. Doufáme, že se nepoučili pouze žáci, ale i učitelé – ti by měli výuku jazyka přizpůsobit preferovaným učebním stylům jednotlivých žáků.