U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 – Malešice

Navázání spolupráce s Pražským kulinářským institutem

V jarních měsících se naší škole podařilo navázat spolupráci s Prakulem - Roman Vaněk a Jan Souček navštívili naší školu, prohlédli si vybavení, podebatovali s učiteli odborných předmětů a krátce se setkali i žáky školy. Pražský kulinářský institut věnoval škole do studijního oddělení 5 knih, jejichž autorem je Roman Vaněk a částečně se podílel na knižních darech pro nejlepší žáky školy.

V příštím školním roce je plánována beseda s Romanem Vaňkem v naší škole.