U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 – Malešice

Balíček okamžité pomoci Pražanům

05.10.2022 09:52

 

Hlavní město Praha usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/5 umožnilo čerpat finanční podporu školám a školským zařízením řízenými městskými částmi hl. m. Prahy na zmírnění dopadů inflace pro pražské domácnosti.

Opatření spočívající v prominutí některé z úplat (stravné) jsou přiznána žadateli, který splní alespoň jednu z následujících podmínek, či pobírá některou z následujících dávek:

  • příspěvek či doplatek na bydlení;
  • okamžitou dávku v hmotné nouzi;
  • přídavek na dítě;
  • dávky pěstounské péče;
  • čelí exekuci/insolvenci;
  • po zaplacení nákladů na bydlení domácnosti zbyde méně než 200 Kč/osobu/den (u samostatně žijících osob 300 Kč/den) – do nákladů lze zahrnout i splátku hypotéky či družstevního podílu na nemovitost, ve které rodina bydlí.
 
Žádost může uplatnit pouze žadatel s trvalým pobytem na území Hlavního města Prahy.
 
Přesné podmínky pro podání žádosti a bližší informace  zde 
 

Žádost je třeba doručit vyplněnou a podepsanou na předepsaném formuláři (v příloze) do sekretariátu ředitelky školy.

Žádosti ke stažení:

Žádost o úhradu stravného 

Žádost o příspěvek z fondu solidarity

Další informace naleznete na https://skoly.praha.eu/Pro-skoly/Balicek-pomoci-Prazanum/area12354.

 

Mgr. Kateřina Mrvová

ředitelka školy